De organisatie

Het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek bestaat uit:

  • Marco Freriks vertegenwoordiger van SEGRO - voorzitter
  • Remko Petillon vertegenwoordiger van Falcon Logistics - penningmeester
  • Dick Dam vertegenwoordiger van Fokker Services - secretaris

Het bestuur heeft Interglobe Vastgoedmanagement (Interglobe) aangesteld als parkmanagementorganisatie. Tiffany Graf is de parkmanager van De Hoek. Tiffany is al geruimen tijd werkzaam op het gebied van parkmanagement in de regio.

Het bestuur heeft in samenwerking met Interglobe een plan opgesteld voor de verlening van de  bedrijveninvesteringszone (BIZ) van 2022 tot en met 2026. De doelstellingen van de eerste BIZ-periode (2017-2021) waren het verbeteren van de eigen identiteit en het verbeteren en optimaliseren van de veiligheid. 

De doelstellingen van de nieuwe BIZ-periode (2022-2026) zijn duurzaamheid, economische toekomstbestendigheid van het park, uitstraling (schoon, heel, veilig en bereikbaar) en het versterken van het collectie van vastgoedeigenaren en ondernemers; een community opbouwen.  

Meer weten? Neem contact met ons op.