"Voor een schoon,

héél en veilig

bedrijventerrein."

Wilt u zich aanmelden bij de vereniging?

Aanmelden vereniging

Parkmanagement

Welkom op de website van Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek. De vereniging is in 2016 opgericht met het doel de kwaliteit van bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp te verhogen.

Lees verder

Over ons

Airport Business Park de Hoek is een gemengd bedrijventerrein in Hoofddorp en heeft een uitstekende ontsluiting, zowel naar willekeurige bestemmingen in Nederland, als naar de rest van de wereld.

Lees verder

BIZ

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied.

Lees verder

nieuws
26 augustus 2020

Reconstructie kruispunt Rijnlanderweg met Hoeksteen

In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer voeren wij een reconstructie uit van de Rijnlanderweg tot en met het kruising met Hoeksteen. Op zaterdag 5 september 2020 brengen wij een nieuwe deklaag aan.

nieuws
28 juli 2020

Vertraging werkzaamheden Rijnlanderweg

Op 6 april jl. hebben de bewoners een brief ontvangen waarin zijn geïnformeerd zijn over de werkzaamheden aan het fietspad, de rijbaan en de voetpaden van de Rijnlanderweg. Door onvoorziene omstandigheden heeft het aanpassen en omleggen van de kabels en leidingen langs de Rijnlanderweg meer tijd gekost dan gepland. Hierdoor hebben wij de werkzaamheden nog niet medio juli kunnen afronden.

nieuws
30 maart 2020

Werkzaamheden Rijnlanderweg en Kruisweg

In opdracht van de gemeente werken aannemers aan twee straten op het bedrijventerrein De Hoek dit voorjaar. Het gaat om beperkt onderhoud aan een deel van de parallelle Kruisweg en de aanleg van het fietspad langs de Rijnlanderweg.

nieuws
20 januari 2020

Start uitvoering groenplan

Vanaf maandag 20 januari 2020 starten de werkzaamheden ten behoeve van het groenplan. De huidige groenvoorziening krijgt een upgrade en wordt uitgebreid. Zo worden onder andere 50 extra bomen geplant. De werkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2020 gereed.