"Voor een schoon,

héél en veilig

bedrijventerrein."

Wilt u zich aanmelden bij de vereniging?

Aanmelden vereniging

Parkmanagement

Welkom op de website van Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek. De vereniging is in 2016 opgericht met het doel de kwaliteit van bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp te verhogen.

Lees verder

Over ons

Airport Business Park de Hoek is een gemengd bedrijventerrein in Hoofddorp en heeft een uitstekende ontsluiting, zowel naar willekeurige bestemmingen in Nederland, als naar de rest van de wereld.

Lees verder

BIZ

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied.

Lees verder

nieuws
27 september 2018

UITNODIGING Duurzame Werklocaties Kick-off | Woensdag 10 oktober 2018, 8.30 - 11.45 uur Inclusief netwerkontbijt

Graag nodigen we u uit voor de kick-off van Duurzame Werklocaties.

nieuws
13 juli 2018

Algemene ledenvergadering

Op 21 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de jaarrekening 2016/2017, begroting 2018 en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Daarnaast zijn de aanwezigen geïnformeerd over de status van het Keurmerk Veilig Ondernemen, collectieve afvalinzameling, gladheidbestrijding en is het plan voor het verduurzamen en uitbreiden van de groenvoorziening getoond.

nieuws
13 juli 2018

De Vlindertuin op de Hoeksteen maakt zijn naam waar

Op 28 juni was er een lunchwandeling in de Vlindertuin. Ongeveer 15 mensen wandelden mee en hebben onder leiding van Kars Veling (Vlinderstichting) en Henk Nijenhuis (ecoloog van de gemeente) vlinders geteld en bekeken.

nieuws
29 mei 2018

SEGRO sluit langdurige huurovereenkomst met Kite

SEGRO heeft een huurovereenkomst voor de lange termijn gesloten met Kite voor ruim 10.000 vierkante meter bij SEGRO Park Amsterdam Airport (SPAA), gelegen op De Hoek Noord.