"Voor een schoon,

héél en veilig

bedrijventerrein."

Wilt u zich aanmelden bij de vereniging?

Aanmelden vereniging

Parkmanagement

Welkom op de website van Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek. De vereniging is in 2016 opgericht met het doel de kwaliteit van bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp te verhogen.

Lees verder

Over ons

Airport Business Park de Hoek is een gemengd bedrijventerrein in Hoofddorp en heeft een uitstekende ontsluiting, zowel naar willekeurige bestemmingen in Nederland, als naar de rest van de wereld.

Lees verder

BIZ

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied.

Lees verder

nieuws
30 maart 2020

Werkzaamheden Rijnlanderweg en Kruisweg

In opdracht van de gemeente werken aannemers aan twee straten op het bedrijventerrein De Hoek dit voorjaar. Het gaat om beperkt onderhoud aan een deel van de parallelle Kruisweg en de aanleg van het fietspad langs de Rijnlanderweg.

nieuws
20 januari 2020

Start uitvoering groenplan

Vanaf maandag 20 januari 2020 starten de werkzaamheden ten behoeve van het groenplan. De huidige groenvoorziening krijgt een upgrade en wordt uitgebreid. Zo worden onder andere 50 extra bomen geplant. De werkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2020 gereed.

nieuws
20 januari 2020

Overlast stilstaande vrachtwagens

Naar aanleiding van diverse meldingen van stilstaande vrachtwagens op de weg hebben we overleg gevoerd met de gemeente voor de benodigde acties.

nieuws
20 januari 2020

Resultaten schouw Keurmerk Veilig Ondernemen

Op 14 januari 2020 vond de jaarlijkse schouwronde plaats met de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, bestaande uit diverse ondernemers van De Hoek, brandweer, gemeente en politie. Het was weer een zinvolle schouw.