Veiligheid & AED

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De vereniging heeft in 2018 haar eerste Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B) mogen ontvangen.  Het certificaat geeft aan dat de partners (brandweer, politie, gemeente, ondernemers) gezamenlijk op het bedrijventerrein structurele maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren.

Diverse verzekeraars geven korting aan de bedrijven die gevestigd zijn op een bedrijvenpark met KVO-certificaat. Vraag het aan uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon.

Indien u een kopie nodig heeft van het KVO-certificaat kunt u deze opvragen bij de Parkmanager.  Download hier de nood contactkaart met de belangrijkste telefoonnummers bij calamiteiten.

Bekijk ook de website van het CCV over veilig ondernemen. Deze website biedt nieuws en allerlei tips over bijvoorbeeld cybercrime, diefstal en overvallen en geft een overzicht van praktische hulpmiddelen voor ondernemers, zoals trainingen of een veiligheidsscan.

In 2021 is het KVO-B certificaat weer verlengd voor een periode van 3 jaar tot en met 2024. 

Calamiteiten

Strafbare feiten, verdachte situaties of afwijkend gedrag kunnen worden gemeld bij de politie:

Bij spoed: 112

Geen spoed: 0900 - 8844

Wanneer meldingen invloed kunnen hebben op Schiphol mag en kan ook contact opgenomen worden met de Koninklijke Marechaussee, bij spoed: 112 of 020 - 603 33 33 en bij geen spoed 0800 - 1814.

Overige mogelijkheden om meldingen te doen:

Meldmisdaad anoniem via 0800 - 7000 of Team Criminele Inlichtingen 079 - 345 89 99.

Wij willen u verzoeken meldingen ook door te geven aan het Parkmanagement via info@abpdehoek.nl of 020 - 653 68 45.

Aangifte

Door aangiftes krijgt de politie een goed beeld van de criminaliteit en kan de politie gericht actie nemen. Is uw bedrijf bestolen, uw eigendom vernield, vindt overlast plaats? Doe dan altijd aangifte!

Dit kan via de website van de politie via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Wijkagent

De wijkagent voor De Hoek is Gaike Hoogenboom en bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 8844.

Automatische externe defibrillator (AED)

Onderstaand een plattegrond van bedrijventerrein De Hoek met de locaties van AED's die 24/7 beschikbaar zijn. Klik op de afbeelding om een PDF versie van deze plattegrond te bekijken.