Start uitvoering groenplan

20 jan 2020

De werkzaamheden voor aanleg van het groenplan zijn middels een aanbesteding gegund aan Le Gardinier. Zij starten vanaf 20 januari met de werkzaamheden en zijn naar verwachting in maart 2020 gereed. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Aanleg/ uitbreiding wandelpaden
  • Planten van ruim 50 bomen
  • Aanbrengen keien in de berm, om schade van vrachtwagens te voorkomen
  • Aanbrengen beplanting en zaaien (bloemrijk)gras

Le Gardinier zal zorgen dat de overlast van de werkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Wij danken u in ieder geval alvast voor uw medewerking. Samen zorgen we voor een mooi en bloemrijk De Hoek.

De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland.

Indien u vragen heeft over het groenplan kunt u contact opnemen met de parkmanager Marjolijn van der Plas, bereikbaar via 020 - 653 6845 of mailto:info@abpdehoek.nl

Terug