Draagvlakmeting voortzetting BIZ voor de periode 2022 - 2026

16 nov 2021

In verband met de verlenging van de BIZ voor de periode 2022 – 2026 hebben alle eigenaren en gebruikers op bedrijventerrein de Hoek inmiddels een schrijven ontvangen van de Gemeente Haarlemmermeer over de draagvlakmeting voor de voortzetting van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Hoek. Met deze draagvlakmeting mogen jullie stemmen of jullie de BIZ ook de komende vijf jaren willen voortzetten.

In het schrijven van de Gemeente staat informatie over de BIZ, de draagvlakmeting en is het stembiljet bijgevoegd. 

In de 1e BIZ-periode (2017-2021) hebben wij een aantal mooie resultaten behaald. Wij hebben geïnvesteerd in de naamsbekendheid, signing, het upgraden van het groen en de infrastructuur (o.a. wandelpaden) en daarmee is de uitstraling, bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van het park goed verbeterd. In de loop van dit jaar zal ook nog een netwerk van camerabeveiliging worden opgestart en bewegwijzeringsborden worden geplaatst. Alles bij elkaar is dit goed voor het ondernemersklimaat en waarde behoud van het vastgoed.

In de 2e BIZ-periode willen wij wat we bereikt hebben graag voortzetten en ons o.a. verder gaan richten op het vormen van een gemeenschappelijk belang waarin de duurzaamheid en de economische toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein wordt versterkt en verbeterd. Omdat we al veel successen hebben bereikt is de verwachting dat we voor de volgende periode minder investeringen hoeven te doen. Hierdoor zal de contributie voor de komende BIZ-periode substantieel afnemen. Alle reden om ja te stemmen en verder met elkaar te werken aan het continueren, aan duurzaamheden en de economische toekomstbestendigheid van dit park! 

De Vereniging hoopt op een positieve response zodat we de mooie resultaten uit de 1e BIZ-periode kunnen voortzetten en kunnen doorbouwen aan een nog aantrekkelijker Airport Business Park de Hoek
  
De komende weken zal de Parkmanagementorganisatie, Interglobe, zoveel mogelijk eigenaren en gebruikers bezoeken met een attentie om de succesvolle 1e BIZ-periode af te sluiten en toe te werken naar een nog succesvollere 2e BIZ-periode.

Terug