Vertraging reconstructie Rijnlanderweg

13 nov 2019

Op 24 juli 2019 heeft de gemeente een informatieochtend georganiseerd in Hyatt Place Amsterdam Airport over de komende reconstructie van de Rijnlanderweg.

Deze reconstructie omvat het opknappen van de Rijnlanderweg tussen het spoorwegviaduct en De Hoek – kruising N201. Als eerste wordt het fietspad N201/kruispunt Rijnlanderweg/Hoeksteen verbeterd. Daarna wordt het asfalt van de rijweg vervangen. Ook wordt er een fietspad tussen de Hoeksteen en de spoorlijn aangelegd. Deze werkzaamheden stonden gepland voor dit najaar.

Vertraging

Door een genomen voorbereidingsbesluit, welke tijdens de bijeenkomst niet bekend was bij de gemeente, lopen de werkzaamheden aan de Rijnlanderweg vertraging op. Het voorbereidingsbesluit is genomen ten behoeve van de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV elektriciteitsleiding. Het beoogde tracé van de nieuwe leiding loopt over de Rijnlanderweg. Voor de werkzaamheden aan de Rijnlanderweg is de gemeente daarom in overleg met Tennet en zal een vergunning moeten worden aangevraagd, wat leidt tot vertraging van het werk.

Afhankelijk van het weer is de planning nu dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen. De precieze datum is op dit moment niet bekend, maar zal begin 2020 worden gecommuniceerd.

Voorrang Rijnlanderweg / Hoeksteen

Bij bovengenoemde bijeenkomst werd gevraagd of het verkeer dat vanaf het spoor op de Rijnlanderweg rijdt richting Kruisweg (N201), in de nieuwe situatie voorrang kan krijgen ten opzichte van verkeer dat van de Hoeksteen komt. De gemeente heeft onderzocht of het aanpassen van de voorrang op de kruising Rijnlanderweg / Hoeksteen mogelijk en ook nodig is. Uit berekeningen blijkt dat de grootste verkeersstroom nog steeds richting Rijnlanderweg-Hoeksteen rijdt en dat dit in de toekomst zo blijft. Daarom is het aanpassen van de huidige voorrangssituatie niet wenselijk.

Terug