De vlindertuin van De Hoek doet het goed

27 okt 2017

Op 21 september 2017 hebben de gemeente Haarlemmermeer en de Vlinderstichting een bezoek gebracht aan de Vlindertuin met als doel de huidige situatie van plantengroei en vlinderstand, twee jaar na de aanleg, te beoordelen.

Plantengroei:

Vergeleken met vorig jaar was het centrale deel met de 'uitheemse' en tuinplanten beter ontwikkeld dan toen. De jonge aanplant werd het eerste jaar weg gegeten door konijnen. Het uitrasteren ervan heeft ervoor gezorgd dat ze zich goed hebben gevestigd en zijn uitgegroeid.

De delen aan weerszijde daarvan, waar een inheems bloemenmengsel is ingezaaid gaf een wisselend beeld. Het westerlijke deel was wel redelijk soortenrijk, maar met vrij sterke ontwikkeling van ruigtekruiden zoals bijvoet en ridderzuring. De delen meer centraal gelegen waren soortenrijk en met veel vlinderbloemigen als rode klaver, gewone rolklaver en kleine klaver. Het meest oosterlijke deel daar was vrij sterke grasontwikkeling.

Vlinders:

De meest aangetroffen soort is het icarusblauwtje en dat is juist een graslandvlinder waarvoor dit soort idylles bedoeld zijn. Daarnaast zijn nog vier soorten gezien, klein koolwitje verspreid door de hele strook en atalanta, dagpauwoog en distelvlinder, die vooral in het gecultiveerde deel zaten op de vlinderstruiken.

 

Waargenomen vlinders 21 september 2017 15.00 - 16.00 uur, Vlindertuin De Hoek:

 Soort

Aantal

Atalanta

3

Dagpauwoog

4

Distelvlinder

1

Icarusbauwtje

5

Klein koolwitje

5

Terug