Bewonersbrief Hoeksteen

Uitnodiging inloopmiddag maandag 21-8 10.00 tot 14.00 uur Groot onderhoud De Hoek

18 aug 2017

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer gaan wij, Aannemersbedrijf Ooms Construction, op maandag 28 augustus starten met het grootonderhoud aan de straten Hoeksteen, Zandsteen en Vuursteen (zie ook bewonersbrief ‘Werkzaamheden Hoeksteen, Vuursteen en Zandsteen’ verstuurd op 20 juli 2017).

Inloopmiddag

Om u op een persoonlijke manier te informeren over de werkzaamheden, de omleidingsroute en de gevolgen, organiseren wij een inloopmiddag. U bent van harte uitgenodigd op:

maandag 21 augustus tussen 10:00u en 14:00u in het

Hyatt Place Hotel

Rijnlanderweg 800

2132 NN Hoofddorp

Deze inloopmiddag houdt in dat u tussen 10:00u en 14:00u kunt binnenlopen en gerichte vragen kunt stellen aan één van onze medewerkers. Uiteraard staat de koffie voor u klaar.

De werkzaamheden

De verharding van de straten Hoeksteen, Zandsteen en Vuursteen zijn verouderd en dienen daardoor vervangen te worden. Voor de Hoeksteen geldt dat het asfalt en de fundering wordt verwijderd en opnieuw aangebracht. Bij de Zandsteen en Vuursteen wordt alleen het asfalt vervangen. Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren treffen wij voor u de volgende maatregelen:

  • Het werkgebied wordt opgedeeld in zes fasen om steeds in een klein gebied tegelijk te werken en zo de hinder te beperken (zie figuur 1).
  • Bedrijven direct aan de Hoeksteen worden maximaal 2x 8 uur (niet aaneengesloten) gestremd.
  • Bedrijven aan de Zandsteen en Vuursteen zijn in de spitsperiodes altijd bereikbaar.
  • De eenrichtingsregeling op de parallelweg Kruisweg wordt tijdelijk opgeheven.
  • In het weekend zijn alle wegen open. 

De fasering

Figuur 1: Fasering

Fase 1: maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september

De werkzaamheden worden tussen 7:00u en 16:00u uitgevoerd. Tijdens deze fase zijn alle bedrijven bereikbaar via de Zandsteen, Vuursteen en de wegen op het privéterrein. De parkeerplaats van het Hyatt Place Hotel wordt op maandag en donderdag ontsloten via de uitrit aan de Zandsteen.

Fase 2: dinsdag 29 en donderdag 31 september

De werkzaamheden van fase 2 voeren wij uit in dezelfde week als fase 1. Om de hinder voor het kantoorpersoneel te minimaliseren hebben wij ervoor gekozen om onze werkzaamheden tussen de drukke spitsperiodes uit te voeren (9:30u t/m 16:00u). De normale route is dan gewoon open. Tijdens de werkzaamheden zijn alle bedrijven met uitzondering van Buyitdirect bereikbaar.

Fase 3: maandag 4 t/m vrijdag 8 september

In fase 3 ontkomen wij er niet aan om twee panden (Hoeksteen 29 en 41 t/m 61) tijdelijk voor autoverkeer te stremmen. Door onze uitvoeringswijze hebben wij dit beperkt tot 2x acht uur (maandag 8 uur en donderdag 8 uur). Op de overige dagen is de weg voor bestemmingsverkeer open. De andere bedrijven op het bedrijven terrein zijn bereikbaar.

Fase 4: maandag 11 t/m vrijdag 15 september

In fase 4 zijn alle bedrijven bereikbaar met uitzondering van inrit A bij het bedrijf Fokker op maandag en donderdagochtend gedurende 4 uur. Het kantoor blijft bereikbaar conform de huidige situatie via inrit B, C en D.

Fase 5: maandag 18 t/m vrijdag 22 september

In fase 5 voeren wij de werkzaamheden uit tussen de Hoeksteen en Vuursteen. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd om de nachtrust van de hotelgasten in het Bastion Hotel, NH hotel en Best Western hotel niet te beïnvloeden. Alle bedrijven zijn in deze fase bereikbaar.

Fase 6: maandag 25 t/m vrijdag 29 september

In fase 6 voeren wij de laatste werkzaamheden uit aan de Hoeksteen en asfalteren wij de Vuursteen. Het verkeer richting het industrieterrein rijdt in deze fase één week alleen over de Rijnlanderweg. De hotels en de McDonald’s zijn conform de huidige situatie bereikbaar.

Website

Alle informatie, inclusief faseringstekening en planning, kunt u inzien op de gemeentelijke website www.haarlemmermeergemeente.nl/werkzaamheden-hoeksteenvuursteen-en-zandsteen.

Informatie aannemer

Heeft u naar aanleiding van deze brief of later tijdens de werkzaamheden vragen over dit project, dan kunt u elke dinsdag tijdens de uitvoering tussen 10:00u en 11:00u langskomen in onze keet. De uitvoeringsverantwoordelijke zal u dan te woord staan. Mocht deze tijd niet uitkomen dan kunt u contact met onze receptie via 022-9547700 of info@ooms.nl.

Met vriendelijke groet,

Mike Valkenhoff

Ooms Construction BV

 

Klik op de brief voor een .pdf versie

Brief Hoeksteen

  

Terug