Algemene ledenvergadering

13 jul 2018

Algemene ledenvergadering 21 juni

Op 21 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de jaarrekening 2016/2017, begroting 2018 en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Daarnaast zijn de aanwezigen geïnformeerd over de status van het Keurmerk Veilig Ondernemen, collectieve afvalinzameling, gladheidbestrijding en is het plan voor het verduurzamen en uitbreiden van de groenvoorziening getoond. 

Tevens werden de ontwikkelingen vanuit de gemeente toegelicht:

  • Snelfietspad langs de Kruisweg
  • Herinrichting Rijnlanderweg

Voor details verwijzen wij u naar de notulen van de vergadering, welke u reeds per e-mail heeft ontvangen.

Algemene ledenvergadering bij uw bedrijf?

Voor de volgende algemene ledenvergadering, welke in het najaar van 2018 zal plaatsvinden, zijn we op zoek naar een bijzondere locatie. Wellicht een mooie kans om uw bedrijf te presenteren? Indien u interesse heeft, neem dan contact met ons op via info@abpdehoek.nl.

Terug