Groot onderhoud tussen 28 augustus en 6 oktober 2017.

20 jul 2017

Beste lezer (gebruiker van het pand),

Zoals u wellicht bekend is, worden er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd in de Hoeksteen, Vuursteen en Zandsteen. Met deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden en de planning.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • -       Verwijderen wegdek van asfalt.
  • -       Vervangen wegfundering.
  • -       Gedeeltelijk vervangen trottoirs en inritten.
  • -       Aanbrengen nieuw wegdek met asfalt.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ooms Constructions en zullen plaatsvinden tussen 28 augustus en 6 oktober 2017. De aannemer voert de werkzaamheden in 6 fases uit, met de volgende uitgangspunten:

  • -       Er wordt overdag gewerkt op werkdagen en dus niet ’s nachts of in het weekend.
  • -       In het weekend zijn alle wegen weer open.

In verband met de weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken kan de planning worden aangepast. De actuele planning kunt u terugvinden op onze website.

Fasering

Een fase wordt als volgt aangepakt:

  • -       Maandag: opbreken wegdek en vervangen fundering.
  • -       Dinsdag-Woensdag: stellen van nieuwe trottoirbanden.
  • -       Donderdag: aanbrengen nieuwe asfaltverharding.
  • -       Vrijdag: straatwerk trottoirs en inritten, aanbrengen wegmarkering.

Een overzichtstekening en de fasering kunt u vinden op onze website.

Bereikbaarheid en hinder

Op het deel waar de werkzaamheden plaatsvinden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor verkeer richting de panden in de werkfase is de bereikbaarheid afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Dit zal tussen de aannemer en gebruiker van het pand nader afgestemd worden.

In geval van nood zijn de panden altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Inloopbijeenkomst

Twee weken voor de start van de werkzaamheden organiseert aannemer Ooms Constructions een inloopbijeenkomst over de uitvoering, planning en bereikbaarheid. Ook zal tijdens de uitvoering iedere dinsdag tussen 10:00 en 11:00uur een inloopspreekuur zijn.

Informatie over de locatie ontvangt u binnenkort en wordt ook op onze website geplaatst.

Informatie

Alle informatie, inclusief tekening(en) en de planning, kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/werkzaamheden onder “Hoeksteen”.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Wim Kwinkelenberg (vanaf 15 augustus) via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. o.v.v. “Hoeksteen”.

Met vriendelijke groet,

De gemeente Haarlemmermeer,

namens deze, Hans Kleiss

Terug